Frissítések

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi. LIII. törvény (Vht.) 182/A. § (1) bekezdése szerint a végrehajtó a lakóingatlan kiürítésének foganatosítását november 15-től április 30-ig terjedő időszakot követő időszakra halasztja el, ha a kötelezett magánszemély. Ez a kötelezettség attól független...

Részletek
Hívás most

Lakóházból társasházat!
A nagyobb összegű forgalmi érték (és vételár!) reményében gyakran keresnek meg tulajdonosok azzal, hogy a meglévő, de értékesíteni kívánt több önálló (azaz műszakilag megosztott) lakóegységből álló lakóházukat társasházzá kívánják alakítani, amelyhez alapító okirat és az i...

Részletek
Hívás most

"Timeo danaos et dona ferentes", avagy félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is!
Az ajándékozási szerződésekről
A széles körben ismertté vált egyeneságon és házastárs részérő történő ajándékozás illetékmentességére tekintettel gyakori vált, hogy ezen a jogcímen történik jelentős forgalmi ér...

Részletek
Hívás most

SZERZŐDÉSKÖTÉS TÁVAZONOSÍTÁSSAL -TÁVALÁÍRÁSSAL
A járványügyi helyzetre tekintettel különösen felértékelődött, hogy az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerint lehetőség van távollévők közötti szerződéskötésre, amely távazonosításból, ún. „távelő...

Részletek

KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSE
A természetbeni megosztás a főszabály, elsősorban ezt kell megkísérelni. A természetbeni megosztás azonban nem kizárólag a felek elhatározásán vagy megállapodásán múlik, annak építésügyi, telekalakítási vonzata is van, amelynek meg kell felelni, gyakorlatban sok eset...

Részletek
Hívás most

A ráépítés jogkövetkezményeiről – ahhoz, hogy a földtől elváló tulajdon jöhessen létre - célszerű írásban, még az építkezés megkezdése előtt megállapodni, annak érdekében, hogy abból a későbbiekben vita ne kerekedjen. A ráépítési megállapodásban a telek összes tulajdonosa és a ráépítő(k) abban ke...

Részletek
Hívás most

ELŐSZERZŐDÉS -, VÉTELI AJÁNLAT -, SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Gyakori, hogy Megbízók azzal keresnek meg, hogy adásvételi szerződést kívánnak kötni egy ingatlanra, azonban az eladóval történő tárgyalások már igencsak előre haladtak és foglaló átadása is megtörtént, anélkül, hogy a felek részleteiben megeg...

Részletek
Hívás most

AZ ÖNÁLLÓSULÓ KÖZÖS KÉPVISELŐ

Sajnálatos módon előfordul, hogy a közös képviselő úgy köt meg jelentős kötelezettségvállalással járó szerződéseket, hogy arra nincs -, vagy kétes alapú felhatalmazással rendelkezik. Előfordult az is, hogy a közös képviselő felhatal...

Részletek
Call now

ügyvédi szolgáltatás, okiratszerkesztés

 • Ingatlanügyletek teljes körű, szakszerű lebonyolítása földhivatali munkatapasztalattal (adásvételi -, csere -, ajándékozási -, tartási -, öröklési -, és egyéb tulajdonátruházásra irányuló szerződések szerkesztése, ellenjegyzése, képviselet ingatlan-nyilvántartási eljárásban, ügyvédi képviselet eladói oldalon is)
 • bérleti szerződések szerkesztése, véleményezése
 • telekalakítással vegyes szerződések készítése, igény esetén földmérő mérnökkel történő közös ügyellátás 
 • végrendelet készítése
 • mező -, és erdőgazdasági hasznosítású földügyek (adás-vételi szerződés -, haszonbérleti szerződés szerkesztése, mezőföld és erdőhasználati megosztás, földhasználati ügyekben képviselet),
 • társasházi ügyek (alapító okirat -, szervezeti-működési szabályzat -, és házirend szerkesztése, közgyűlésen történő képviselet, közgyűlési határozatok vitatása, közös képviselővel szembeni fellépés), 
 • végrehajtási jog (végrehajtást kérő -, adós képviselete közjegyző -, az önálló bírósági végrehajtó, bíróság előtt), 
 • ingatlanok tulajdonjogával kapcsolatos peren kívüli és peres eljárások (elbirtoklás, ráépítés, tulajdonjog elismerés, közös tulajdon megszüntetés stb.), 
 • szolgalmi joggal kapcsolatos ügyek (megállapodások, perben történő alapítás, szolgalommentesség "elbirtoklása")
 • teljes körű jogi képviselet Földhivatali Osztály előtti bármely ügyben
 • képviselet hagyatéki eljárásban
 • képviselet polgári peres eljárásban (ügy tárgyától függően)

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolat

Hívás most
 • 06 20 952 7777

Cím

Útvonaltervezés
Veszprém
8200
Lóczy Lajos utca 18
8200
Magyarország

Nyitvatartási idő

H:9:00–16:00
K:9:00–16:00
Sze:9:00–16:00
Cs:9:00–16:00
P:9:00–15:00
Szo:Zárva
V:Zárva
Ajánlat kérése
Üzenet elküldve. Hamarosan jelentkezünk.