Közzététel dátuma: 2020.10.29.

Dr. Egyed Zoltán ügyvéd

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi. LIII. törvény (Vht.) 182/A. § (1) bekezdése szerint a végrehajtó a lakóingatlan kiürítésének foganatosítását november 15-től április 30-ig terjedő időszakot követő időszakra halasztja el, ha a kötelezett magánszemély. Ez a kötelezettség attól függetlenül fennáll, hogy azt a végrehajtó az ún. kilakoltatási moratórium miatt azt állami kényszerrel kikényszeríteni nem tudja! Az a körülmény tehát, hogy az adós az áverést követő 30. nap elteltével továbbra is az ingatlanban tartózkodik, nem jelent jogcímet az ingatlan kiköltözési határidőt követő birtokba tartására, vagyis ha a végrehajtó nem tudja kikényszeríteni önkéntes teljesítés hiányában a birtokba adás - mint adósi kötelezettség - teljesítését, az nem jelenti azt, hogy adós a 30. nap elteltét követően jogosult lenne az árveréssel érintett ingatlanban tartózkodni. Ha az árverési vevő a teljes vételárat kifizette, és az árveréstől számított 30 nap eltelt, a végrehajtó megküldi az árverési jegyzőkönyv másolatát az ingatlanügyi hatóság részére az árverési vevő tulajdonjogának az ingatlannyilvántartásba való bejegyzése végett. A Földhivatal bejegyzi az árverési vevőt tulajdonosként, így az adós az ingatlan birtoklására, használatára, érvényes jogcímmel már nem rendelkezhet. Fentiek értelmében a moratóriumra hivatkozó adós az árveréstől számított 31. naptól kezdve a helyben szokásos bérleti díjnak megfelelő használati díjat köteles fizetni az árverési vevő javára!
Ajánlat kérése
Üzenet elküldve. Hamarosan jelentkezünk.