Közzététel dátuma: 2020.02.07.

Dr. Egyed Zoltán ügyvéd

KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSE
A természetbeni megosztás a főszabály, elsősorban ezt kell megkísérelni. A természetbeni megosztás azonban nem kizárólag a felek elhatározásán vagy megállapodásán múlik, annak építésügyi, telekalakítási vonzata is van, amelynek meg kell felelni, gyakorlatban sok esetben ez nem lehetséges. A feleknek a megosztáshoz el kell készíttetnie földmérő mérnökkel egy telekalakítási vázrajzot, azt a földhivatallal záradékoltatni és telekalakítási eljárásban engedélyeztetni kell. A feleknek a megállapodásban azt is meg kell jelölniük, hogy a vázrajz szerint melyik új (önálló) ingatlan kinek a tulajdonába kerül. A természetbeni megosztás térmértékének lehetőleg (!) meg kell felelni az eredeti tulajdoni hányadoknak. Ha ez az ingatlan természeti adottságai miatt nem lehetséges, vagy épület áll rajta, úgy kell megosztani, hogy a rendeltetésszerű használatra mindkét újonnan létrejövő ingatlan alkalmas legyen. Figyelemmel kell lennie a feleknek az addig kialakult használati viszonyokra is. Ha a természetbeni megosztás arányaiban eltér a tulajdoni hányadoktól, a többlethez jutó tulajdonostárssal szemben megtérítési igénnyel lehet támasztani. A természetbeni megosztás peren kívüli rendezéséhez a feleknek ebben az esetben az elszámolásban is meg kell állapodniuk. Javaslom, hogy első sorban megállapodással kísérelje meg megszüntetni a közös tulajdont, és a fenti megoldás sikere érdekében a cselekvés előtt (!) konzultáljon földmérővel és ügyvéddel!
Ajánlat kérése
Üzenet elküldve. Hamarosan jelentkezünk.