Közzététel dátuma: 2020.02.02.

Dr. Egyed Zoltán ügyvéd

A ráépítés jogkövetkezményeiről – ahhoz, hogy a földtől elváló tulajdon jöhessen létre - célszerű írásban, még az építkezés megkezdése előtt megállapodni, annak érdekében, hogy abból a későbbiekben vita ne kerekedjen. A ráépítési megállapodásban a telek összes tulajdonosa és a ráépítő(k) abban kell, hogy megállapodjanak, hogy ráépítő(k) ráépítenek az adott esetben közös tulajdonban lévő beépítetlen területre és ezen építkezésük jogkövetkezményeként létrejövő felépítmény – mint az ingatlan-nyilvántartásban önállóan feltüntetésre kerülő épület („A”) – tulajdonjogát azonban csak az építkezésben részes fél vagy felek szerzik meg (utóbbi esetben egymás között tetszőleges arányban), azzal, hogy a földre az épület mindenkori tulajdonosát földhasználati jog illeti meg. Az építkezés befejeztével az építésügyi hatóság kiállítja a hatósági bizonyítványt és a földmérő mérnök feltüntetteti az épületet a térképi adatbázisban. Ezzel azonban az önálló épület még nem jön létre az ingatlan-nyilvántartásban, tulajdoni lap nem kerül megnyitásra, így az épület még osztja a telek jogi sorsát. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon szükség van további földmérési munkarészekre, jelesül az önálló épület feltüntetéséről szóló -, valamint a földhasználati jog terjedelmét tartalmazó záradékolt változási vázrajzra is, továbbá a ráépítés jogkövetkezményeit – az önálló épületet megalapító, ennek tulajdonjogát és a hozzá kapcsolódó földhasználati jogot - rendező ügyvéd által ellenjegyzett okiratra.
Ajánlat kérése
Üzenet elküldve. Hamarosan jelentkezünk.